Zkušenosti

Od počátku založení projektu muzikoterapeutických pohádek Příběhy měsíční duhy jsem navštívila mnoho míst, poznala hodně zajímavých lidí a rozdala ranec radosti mezi malé posluchače.

Co je hlavním posláním pohádek?

Rozdávat radost mezi děti zdravé i děti se zdravotním znevýhodněním, propojovat oba tyto světy a tím se učit vzájemnému přijetí a respektování.

Díky propojení pohádek s muzikoterapií děti od mala získávají zkušenost s odpočinkem a relaxací. Hudební pohádky s písničkami jsou ryze autorskou tvorbou jedné speciální pedagožky, písničkářky a muzikoterapeutky.

Kam chodí moje pohádky?

Muzikot. pohádky vyprávím v mateřských školkách, speciálních školkách, lesních školkách, dětských centrech, knihovnách, na narozeninových oslavách, letních festivalech, táborech apod. Pro starší děti mám připravené příběhy s prožitkem, při kterých se děti aktivně zapojují do hry na muzikot. nástroje. Pravidelně mě můžete potkat na akcích pro veřejnost. V Pardubicích např. v Ekocentru Paleta.

Pokud jste zvědaví, nakoukněte do příspěvků v AKTUALITÁCH webových stránek.

Kam chodí moje muzikoterapie?

Mezi děti i dospělé se zdravotním znevýhodněním a mezi lidičky, které potřebují odpočívat.

Aktuální spolupráce s organizacemi:

  • Centrum pro dětský sluch Tamtam (podpora rodinám a dětem se sluchovým postižením)
  • Domov Pod Kuňkou (služby pro dospělé osoby s mentálním postižením)
  • MIREA denní stacionář, o.p.s. (sociální služba pro dospělé osoby s mentálním postižením)
  • Domácí dětská paliativní péče Energeia (ošetřovatelská péče dětem s život limitujícím a ohrožujícím onemocněním)

Lektorování dospělých:

  • Alkion centrum s.r.o. – lektorka kurzů muzikoterapie v rámci psychohygieny dětí i dospělých
  • Univerzita Pardubice – lektorka kurzů muzikoterapie pro studenty sociálních studií

Další zkušenosti:

  • Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum (muzikoterapie s dětmi s poruchou autistického spektra)
  • Rodinné integrační centrum (muzikoterapie pro děti s PAS), Klokánek Pardubice (fond ohrožených dětí)
  • Azylový dům Pardubice (pro ženy a matky s dětmi)