Nabídka

Příběhy měsíční duhy nabízí autorské pohádky s písničkami, prožitkové programy pro starší děti a muzikoterapii.

Vyprávění pohádek a příběhů je doprovázeno hrou na muzikoterapeutické nástroje a kytaru.

Muzikot. pohádky jsou vhodné pro děti ve věku 3–8 let.

Délka programu pohádek je cca 35–40 minut, poté si děti mohou nástroje vyzkoušet.

Prožitkové programy s aktivním zapojením starších dětí jsou připraveny pro věkovou skupinu 9 let až po dospěláky.

Délka programu prožitkového programu pro starší dětí je 45–60 minut.

Muzikoterapii nabízím na místa, kde děti i dospěláci potřebují načerpat novou sílu.

Délka muzikoterapie je 60 minut.

Více informací o tom, kde moje pohádky a muzikoterapie přináší radost, se dočtete v odkazu ZKUŠENOSTI.