Muziko pohádky

Pohádky s láskou upečené jsou v nabídce pro školky, školy, družiny, knihovny, festivaly i pro veřejnost. Svou oblíbenost si získaly také při narozeninových oslavách. Nejednou udělaly radost dětem se zdravotním znevýhodněním, mezi které se jako speciální pedagog často dostávám.

Pohádkové Příběhy měsíční duhy se zvědavostí nakoukly mezi děti v azylovém domě a Klokánku. Zaťukaly na dveře speciálních tříd MŠ a potěšily děti se sluchovým postižením i Williamsovým syndromem. A co si z té vzácné návštěvy odnesly? Vzpomínku na rozzářené oči a hlubokou vděčnost …

Jak představení probíhá?

Pohádkové vyprávění trvá přibližně 40 minut a je obohaceno hrou na muzikoterapeutické nástroje. Pro každou pohádku jsem složila autorské písničky, které dětem zpívám a doprovázím na kytaru.

Pohádka není pouhým pasivním poslechem, naopak je naplněna společným poskakováním, tleskáním, dupáním a tancováním…tak, aby nás vše bavilo!

Na konci pohádky děti čeká malá odpočinková chvilka s hudební hádankou a vyzkoušení si nástrojů. Délka a prezentace příběhu je vždy upravena potřebám a věku dětí.

Představení pro starší děti a dospělé

Pro starší děti a dospěláky jsem vytvořila prožitková vyprávění s aktivní hrou na muzikoterapeutické nástroje. Příběhy s nádech tajemna a dobrodružství nesou názvy Dračí bojovník, Příběh hobita a Dar ohně.

Při tomto programu se účastníci aktivně zapojují do tvoření příběhu společnou hrou na nástroje. Příběh je doplněn o autorské písničky doprovázené na kytaru.