Maličkosti Markéty Havlové - recitál, 26. 2. 2024, Zkušebna H-Alda Pardubice

Maličkosti v Pardubicích

Písničky pro dospěláky, které vznikají jako dokumentace života jedné drobné zrzky.

Ideální příležitost pro všechny, kteří nemohli přijet na předvánoční recitál do Prahy.

Těším se na Vás a prosím o rezervaci na: market.havlova@gmail.com